In de installatie Paradise Lost (2009) neemt de bezoeker afwisselend de rol van toeschouwer en performer aan. Hij doorloopt een opeenvolging van kamers die gebaseerd zijn op theorieën van Freud die vertellen over het belang van de eerste levensjaren en het verhaal van Alice in wonderland. Deze installatie stond op De Nachten in deSingel en in Studio Herman Teirlinck.